Mensen aan het werk

Als manager of lid van een team moet je werk delegeren en zorgen voor goede resultaten zonder zelf al te veel aan de knoppen te draaien. Dit kan voor mensen die het fijn vinden om dingen zelf te maken moeilijk zijn.

Als je jezelf hierin herkent (en ik herken me hier ook een beetje in) is het misschien goed om de taken die je delegeert anders te omschrijven. Vraag niet aan de mensen met wie je samenwerkt om acties uit te voeren maar vraag ze om een bepaald resultaat te halen.

That person who enjoys doing the work, fine-tuning the details, meddling in the weeds of how it’ll all work? Then you probably have trouble delegating as a leader.

Hierdoor gebruik je de creatieve competenties van je mensen en kun je je richten op het monitoren van het resultaat in plaats van de acties die het resultaat moeten realiseren. Hier leren de mensen om je heen ook het meeste van en zo wordt delegeren naar die mensen steeds makkelijker.